AgroBio WUXAL Kalcium 750 ml

Výrobce: AgroBio
Toto zboží od známého výrobce AgroBio nyní za příznivou cenu.


Přichází podzim a právě teď je ten správný čas na péči o zahradu, ať už okrasnou, nebo užitkovou. K tomu se vám bude hodit zboží AgroBio WUXAL Kalcium 750 ml od výrobce AgroBio. Zobrazit další informace.

Speciální vysoce koncentrované minerální hnojivo pro většinu rostlin, zejména pro rostliny s vysokými nároky na vápník. Obsah živin: 10 N (dusík) + 15 Ca (vápník) + 2 Mg (hořčík) + B (bór) + Cu (měď) + Fe (železo) + Mn (mangan) + Mo (molybden) + Zn (zinek) Jak účinkuje? vysoký obsah vápníku (Ca) jen pro postřik na listy a plody (rostlinami je velmi rychle přijímáno a transportováno do míst, kde je ho nejvíce zapotřebí (listy a plody) předchází výživovým poruchám živiny jsou v chelátové vazbě = jsou rostlinami vemi snadno přijímány bez ochranné lhůty (jedná se o hnojivo) Pro jaké rostliny? zelenina (rajčata, paprika, okurky, saláty, květák, endivie, celer, kapusta, aj.) ovocné dřeviny a rostliny (jabloně, hrušně, třešně) réva vinná okrasné rostliny Jak jej použít? jednoduchá aplikace zálivkou nebo postřikem na list Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý. Signální slovo: Nebezpečí Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny: H302 Zdraví škodlivý při požití.H318 Způsobuje vážné poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...

Unikátní AgroBio WUXAL Kalcium 750 ml od výrobce AgroBio stojí pouze 319 Kč a ještě je skladem.

Levně ho pořídíte v tomto e-shopu, který nabízí rychlou dopravu nebo osobní odběr.

Produkt: AgroBio WUXAL Kalcium 750 ml

Výrobce: AgroBio

Cena: 319 Kč

Skladem: ano

Hodnocení produktu:

Další parametry

Mall: 1
Počet ks na paletě / v kartonu: -/8
Výrobce: AgroBio

EAN: 8595660502725

Kategorie

Tento produkt se nachází v následujících kategoriích, tak se na ně podívejte:

Dům a zahrada
Substráty a hnojiva
Zahrada


Další oblíbené produkty