AgroBio Protect Garden - Multirose 2v1 50 ml

Výrobce: AgroBio
Toto zboží od známého výrobce AgroBio nyní za příznivou cenu.


Přichází podzim a právě teď je ten správný čas na péči o zahradu, ať už okrasnou, nebo užitkovou. K tomu se vám bude hodit zboží AgroBio Protect Garden - Multirose 2v1 50 ml od výrobce AgroBio. Zobrazit další informace.

Kombinovaný insekticidní a fungicidní přípravek (2v1) k ochraně růží a dalších okrasných rostlin proti savým a žravým škůdcům a proti houbovým chorobám. Účinná látka: deltamethrin 0,5 g/l (0,05%), tebukonazol 10 g/l (1%) Jak účinkuje? Multiroseje kombinovaný insekticidní a fungicidní přípravek - insekticidní složka působí kontaktně, fungicidní systémově. Účinkuje na mšice a na škodlivé housenky motýlů a dále působí proti houbovým chorobám (padlí, černá skvrnitost, rzi) vyskytujících se na růžích a dalších okrasných rostlinách. Je použitelný ve venkovním prostředí i ve vnitřních prostorech a ve sklenících. Pro jaké rostliny a choroby je registrován? růže a další okrasné rostliny (mšice, housenky, padlí, černá skvrnitost listů, rzi) Jak jej použít? postřikem při počátku výskytu, max. 3x za vegetaci, interval mezi aplikacemi 10-14 dnů toxický pro včely (neaplikovat v době aktivity včel) postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován) Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí. Signální slovo: Varování Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní údaje: H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P391 Uniklý produkt seberte.P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.EUH208 Obsahuje isothiazolony. Může vyvolat alergickou reakci.Zvlášť nebezpečný pro včely.

Unikátní AgroBio Protect Garden - Multirose 2v1 50 ml od výrobce AgroBio stojí pouze 129 Kč a ještě je skladem.

Levně ho pořídíte v tomto e-shopu, který nabízí rychlou dopravu nebo osobní odběr.

Produkt: AgroBio Protect Garden - Multirose 2v1 50 ml

Výrobce: AgroBio

Cena: 129 Kč

Skladem: ano

Hodnocení produktu:

Další parametry

Výrobce: AgroBio

EAN: 3664715007104

Kategorie

Tento produkt se nachází v následujících kategoriích, tak se na ně podívejte:

Prostředky proti škůdcům
Dům a zahrada
Zahrada


Další oblíbené produkty